e84

CPU Intel E7500 2.93Ghz

120.000 

Quantity

Mô tả sản phẩm

CPU Intel E7500 2.93Ghz

 Các sản phẩm được bảo  hành theo quy định của công ty Gia Minh