Intel-corei7-7700k

CPU intel Core i7-7700k

7.200.000 

Quantity

Mô tả sản phẩm

BHH T9-2020

Giá 7.400.000

 Các sản phẩm được bảo  hành theo quy định của công ty Gia Minh