535227455_134

CPU Intel Core I7-3770

2.800.000 

Quantity

Mô tả sản phẩm

Core i7-3770 Intel

Giá bán – 3.250.000

 Các sản phẩm được bảo  hành theo quy định của công ty Gia Minh