i54570

CPU Intel Core i5-7400

3.700.000 

Quantity

Mô tả sản phẩm

Giá 3.950.000

 Các sản phẩm được bảo  hành theo quy định của công ty Gia Minh