H81H3-M4_V10a_DVI_LGA_1150_Intel_Motherboard_3.1

Combo Main CPU : H81 + G3250 BH hãng 1 năm

1.750.000 

Quantity

Mô tả sản phẩm

Combo Main CPU : H81 + G3250 BH hãng 1 năm

Hình thức 98%

Giá 1.450.000

 Các sản phẩm được bảo  hành theo quy định của công ty Gia Minh